nedeľa 2. augusta 2009

JBoss clustering konfigurácia pre jeden počítač

Tento tutoriál by mal pomôcť pri nastavení jednoduchého JBoss klastra na jednej pracovnej stanici s operačným systémom Windows Vista. Konfigurácia má význam iba pre programátorov, ktorí potrebujú otestovať, alebo vyvíjať svoj program na klastri, ale nemajú k dispozícii viac počítačov.

Konfigurácia Microsoft Loopback adaptéru s dvoma IP adresami
 1. Ovládací panel/Pridanie hardvéru
 2. Inštalovať hardvér vybratý manuálne v zozname
 3. Vybrať - Sieťové adaptéry
 4. Výber sieťového adaptéra/Microsoft/Microsoft Loopback Adapter
 5. Premenovanie názvu siete na "Loopback" kôli prehľadnosti - Ovládací panel/Sieťové pripojenia
 6. Sieťové pripojenie Loopback/Vlastnosti
 7. Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
 8. Nastavenie prvej IP adresy 192.168.1.140 (maska podsiete 255.255.255.0), na ktorej bude počúvať node1
 9. Spresniť/Pridať - Nastavenie druhej IP adresy 192.168.1.141 (maska podsiete 255.255.255.0), na ktorej bude počúvať node2
 10. Otvorenie Windows konzoly/príkaz ipconfig /all, ak je adaptér dobre nainštalovaný a sú nakonfigurované obe IP adresy výstup bude vypadať obdobne ako na obrázku

Inštalácia aplikačného serveru JBoss
 1. Aplikačný server je možné stiahnuť na tejto adrese: http://www.jboss.org/jbossas/downloads/
 2. Rozpakovať/Vytvoriť dva nové profily, node1 a node2, profily vytvoríme tak, že okopírujeme profil all do dvoch nových adresárov node1 a node2 (profily sa nachádzajú v adresári %JBOSS_HOME%/server), adresárová štruktúra by mala vypadať ako na obrázku
 3. V konzole príkaz %JBOSS_HOME%/bin/run.bat -c node1 -b 192.168.1.140 -Djboss.messaging.ServerPeerID=1 spustí profil node1, ktorý bude počúvať na adrese 192.168.1.140 a -Djboss.messaging.ServerPeerID=1 nastaví unikátne ID pre messaging servis, v konzole by mal byť výpis, ktorý hovorí, že klaster má jedného člena, obdobne ako na obrázku
 4. V druhom konzolovom okne spustíme príkaz %JBOSS_HOME%/bin/run.bat -c node2 -b 192.168.1.141 -Djboss.messaging.ServerPeerID=2 a v logu by sme mali vidieť hlásenie o tom, že klaster má už dvoch členov


Ak sa všetko podarilo, tak node1 v prvej konzole by mal zareagovať obdobným logom ako je tento:
18:00:38,092 INFO [DefaultPartition] New cluster view for partition DefaultPartition (id: 1, delta: 1) : [192.168.1.140:1099, 192.168.1.141:1099]
18:00:38,092 INFO [RPCManagerImpl] Received new cluster view: [192.168.1.140:49924|1] [192.168.1.140:49924, 192.168.1.141:51781]
18:00:38,108 INFO [DefaultPartition] I am (192.168.1.140:1099) received membershipChanged event:
18:00:38,108 INFO [DefaultPartition] Dead members: 0 ([])
18:00:38,108 INFO [DefaultPartition] New Members : 1 ([192.168.1.141:1099])
18:00:38,108 INFO [DefaultPartition] All Members : 2 ([192.168.1.140:1099, 192.168.1.141:1099])