štvrtok 30. apríla 2009

CR4CK ME (časť 1.)

Tento blog voľne nadväzuje na predchádzajúcu programátorskú úlohu, tentokrát sa pozriem na úlohu pre analytikov počítačových infiltrácií. Ako Java programátor som našťastie v bežnom živote vzdialený milióny riadkov kódu od assembleru, ale kto by odolal výzve. :)

! VAROVANIE: tento článok obsahuje riešenie, alebo jeho časti, ktoré môžu, ale nemusia byť správne, každopádne ak ste úlohu ešte neriešili a chcete si ju urobiť samostatne, tak ďalej nečítajte a vráťte sa k tomuto textu až keď si budete chcieť porovnať svoje zistenia !

Zadanie úlohy je možné nájsť na http://www.3537.sk/virusovy-analytik.html a skrátene znie takto:

Predložená úloha - program s názvom ESET_crackme.exe bol navrhnutý za účelom otestovania vašich schopností v oblasti reverzného inžinierstva programov. Vašou úlohou je vykonať analýzu tohto programu (jeho programového kódu). Analýza programu (programového kódu) podáva komplexné informácie o činnosti programu, podmienkach potrebných pre vykonanie určitých akcií v programe a podobne. Programový kód môže obsahovať skryté texty, podmienené úlohy, ochranu pred ladiacimi programami a pod.

Prvá vec, ktorú vyskúšam je proste EXE súbor iba spustiť, aby som vedel ako sa správa keď ho neladím a aby som vedel ako sa javí bežnému užívateľovi.
 • prvý pokus...rezidentná ochrana môjho antivíru mi zablokovala prístup k súboru s tým že je to možno vírus, :) mno nič vypnem antivír
 • druhý pokus...rezidentná ochrana môjho anti-adware programu mi zablokovala prístup k súboru, taktiež som ju vypol
 • tretí pokus...program vypíše chybové hlásenie, v zmysle, že mu chýba knižnica rtl70.bpl, nevadí stiahnem požadovanú knižnicu a nakopírujem ju do systémového adresára
 • štvrtý pokus...hurá :) program vypíše informačný text do konzoly, počká si na stlačenie klávesy a skončí
Pamätám si, že kedysi strašne dávno som si naprogramoval niečo v C++ Builderi 3 a keď som sa s tým chcel pochváliť kamarátovi, tak ma čakalo podobné nemilé prekvapenie, u mňa samozrejme program bežal, ale u každého kto nemal nainštalovaný C++ Builder alebo Delphi bol problém. Každopádne môj prvý dojem z programu je taký, že bol asi napísaný ako konzolová aplikácia v Pascale konkrétne v Delphi 7 a ak v ňom bol použitý assembler, tak asi len inline priamo v Pascalovských zdrojákoch.

Predtým ako má vôbec zmysel začať ladiť tento program je potrebné zistiť či je skomprimovaný a keď áno tak čím. Na tento účel existuje určite množstvo nástrojov, ja som si zvolil PEiD.Ako je zrejmé z obrázkov, tak po miernej zmene nastavenia z Normal Scan na Hardcore Scan, PEiD identifikuje, že súbor je skomprimovaný programom UPX. Čo je dobrá správa, pretože UPX je open source, to znamená, že je ho možné voľne stiahnuť, existuje k nemu verejná dokumentácia a sú verejné aj jeho zdrojové kódy. Najjednoduchší spôsob ako teda súbor rozpakovať je stiahnuť si UPX a skúsiť to automaticky.Hmmm, až také ľahké to nebude, zrejme bola PE hlavička nejakým spôsobom modifikovaná, ale "vygooglit" si podrobný návod ako rozpakovať UPX manuálne dokonca aj s odkazmi na zdrojový kód UPX a vysvetlivkami je len otázkou chvíľky. V návode pre riešiteľov sa odporúča ako veľmi dobrý ladiaci program OllyDbg, tak v ňom teda otvorím ESET_crackme.exe a privíta ma hlásením, ktoré ma upozorňuje, že analýza kódu bude zrejme chybná, lebo telo programu je skomprimované.Návod na manuálne rozbalenie UPX archívu hovorí, že je potrebné hľadať inštrukciu POPAD (inštrukcia obnoví registre pre všeobecné použitie zo zásobníka, je to prakticky opak inštrukcie PUSHAD, na ktorej sa práve nachádzame), ktorú nasleduje inštrukcia JMP (inštrukcia urobí nepodmienený skok). Tak si vyhľadáme [Ctrl-S], [] Entire block, POPAD.Na ďalšom obrázku je vidieť, že sme úspešne našli inštrukciu POPAD, za ktorou sa nachádza nepodmienený skok JMP a práve naň si dáme breakpoint [F2].Spustíme program [F9] až po breakpoint a posunieme sa ešte o jednu inštrukciu [F7] cez náš JMP a mali by sme mať rozpakovaný program a zároveň by sme mali byť nastavení na originálnom vstupnom bode aplikácie.Keďže by bolo zbytočné tento postup opakovať zakaždým keď budeme ladiť program, tak použijeme plugin na dumpovanie procesov a vytvoríme si týmto spôsobom nový EXE súbor, ale už rozpakovaný a s novým entry pointom ako je to na nasledujúcich dvoch obrázkoch.Keď už máme rozpakovaný program, urobíme si na ňom takú predbežnú analýzu, aby sme zistili aký má potenciál. Napríklad, pracuje zo súbormi? Zapisuje alebo číta niečo z registrov windows? Komunikuje s inými počítačmi? Na to aby sme zistili či má program potenciál robiť nasledovné veci si ho otvoríme v programe IDA Pro Free. A budeme skúmať aké knižnice používa, aké funkcie windows volá a aké textové reťazce obsahuje, ale to až v budúcej časti, ak si nájdem čas a ak sa mi bude chcieť. :)

sobota 11. apríla 2009

PR0GR4M470R5K4 UL0H4

V poslednom čase sa v reálnom živote, ale aj na internete rozpútala zúrivá reklamná kampaň, ktorá má okrem iného osloviť aj programátorov. Nemohol som si ju nevšimnúť, pretože každý deň chodím okolo veľkého reklamného nápisu:

BUĎTE LEPŠÍ AKO VŠETCI HACKERI SVETA.

Všimol som si, že táto reklama obsahuje aj malú programátorskú úlohu. A keďže každý programátor bez výnimky si myslí, že je najlepší na svete, tak ani ja som nemohol odolať a musel som ju kvôli spokojnému spánku vyriešiť.

Znenie úlohy je možné nájsť tu http://www.3537.sk/programator.html, citujem:

Máte zoznam súborov, v ktorom je každý súbor identifikovaný menom a podpisom. Meno je ľubovoľný reťazec v úvodzovkách a podpis je postupnosť nezáporných 32-bitových čísiel v šestnástkovej sústave ako môžete vidieť na obr. 01.

"test_name" 3a 45ffa2 236da0 34cc 21
"/usr/stdio.h" 456fa 34dd 28ab9 457e
".other.txt" 5623d ff3a21 783d 22456

Obr. 01: formát zoznamu súborov

Vašou úlohou je nájsť počet jedinečných súborov v zozname. Súbor je považovaný za jedinečný, ak jeho podpis nie je riadnym prefixom podpisu akéhokoľvek iného súboru v zozname. Podpis s1 je považovaný za riadny prefix podpisu s2 vtedy (a len vtedy), keď s2 začína s s1 a podpisy majú rôzne dĺžky. V prípade, že viaceré súbory majú rovnaký podpis, započítajte ich všetky.
Úlohu som rozdelil na dve časti:
 1. načítanie celého súboru do pamäte a rozparsovanie obsahu do vhodnej dátovej štruktúry
 2. algoritmus, ktorý počíta požadované hodnoty nad touto dátovou štruktúrou
Ďalej sa bodom 1 nebudem zaoberať, pretože ho nepovažujem za dôležitý. Predpokladajme, že máme už celý obsah súboru uložený v List<FileDescription>, kde FileDescription vyzerá takto:
public class FileDescription {
  private String name;
  private List<Long> signature = new ArrayList<Long>();

  public String getName() { return name; }
  public void setName(String name) { this.name = name; }
  public int getSignatureSize() { return signature.size(); }
  public Long getSignature(int index) { return signature.get(index); }
  public void addSignature(long signature) { this.signature.add(signature); }
}
Je to obyčajný value object, ktorý obsahuje meno súboru, a podpis, ktorý je List Long-ov, pretože do Java int-u sa 32-bitové číslo nezmestí. (kvôli znamienku)

Riešenie 1 (Java):

Najjednoduchšie riešenie spočíva v tom, že najprv zoradíme FileDescription prvky v Liste podľa veľkosti podpisu od najväčšieho po najmenší a potom prejdeme každý prvok v Liste od začiatku a skontrolujeme, či má nejaké duplikáty. Ak na nejaký duplikát narazíme, proste ho z Listu vymažeme. Na konci metódy nám v Liste ostanú iba unikátne (jedinečné) súbory.
  private static class FileDescriptionComparatorLargestFirst implements Comparator<FileDescription>, Serializable {
    public int compare(FileDescription fileDescription1, FileDescription fileDescription2) {
      if (fileDescription1.getSignatureSize() < fileDescription2.getSignatureSize()) return 1;
      if (fileDescription1.getSignatureSize() > fileDescription2.getSignatureSize()) return -1;
      return 0;
    }
  }

  public int calculateNumberOfUnique1P(List<FileDescription> fileDescriptions) {
    Collections.sort(fileDescriptions, new FileDescriptionComparatorLargestFirst());
    for (int i = 0; i < fileDescriptions.size(); i++) {
      FileDescription outerFileDescription = fileDescriptions.get(i);
      for (int j = i + 1; j < fileDescriptions.size(); j++) {
        FileDescription innerFileDescription = fileDescriptions.get(j);
        if (outerFileDescription.getSignatureSize() > innerFileDescription.getSignatureSize()) {
          boolean equal = true;
          for (int k = 0; k < innerFileDescription.getSignatureSize(); k++) {
            if (!innerFileDescription.getSignature(k).equals(outerFileDescription.getSignature(k))) {
              equal = false;
              break;
            }
          }
          if (equal) {
            fileDescriptions.remove(innerFileDescription);
            j--;
          }
        }
      }
    }
    return fileDescriptions.size();
  }
 • algoritmus využíva 3 vnorené for cykly, čo na prvý pohľad naznačuje, že nebude príliš výkonný, ale malý test súbor set_small.dat spracuje bez problémov v zlomku sekundy
 • taktiež výsledok zahŕňa List s unikátnymi súbormi a nielen ich počet (aj keď metóda vracia iba číslo)
 • vyskúšal som metódu aj na veľkom súbore set_large.dat, ale aby sa súbor vôbec načítal do pamäte je potrebné pridať pamäť pre JVM oproti štandardnému nastaveniu, napríklad takto -Xms128m -Xmx1024m
 • kým sa algoritmus dopracoval k výsledku prešlo viac než 20 minút, takže "Tudy cesta nevede." :)

Riešenie 2 (Java):

Druhý algoritmus rozdelí súbory z Listu do Mapy Listov podľa ich podpisu, najprv podľa prvého čísla v podpise a potom odstráni na tej úrovni všetky duplikáty a unikátne súbory z Listu a opakuje tú istú procedúru pre všetky Listy v Mape rekurzívne. Týmto spôsobom sa dá dosiahnuť minimalizácia porovnávania podpisov jednotlivých súborov.
  public int calculateNumberOfUnique2P(List<FileDescription> fileDescriptions) {
    List<FileDescription> uniques = new ArrayList<FileDescription>();
    List<FileDescription> duplicates = new ArrayList<FileDescription>();

    recurseFileDescriptionListP(fileDescriptions, 0, uniques, duplicates);

    return uniques.size();
  }

  private void recurseFileDescriptionListP(List<FileDescription> fileDescriptions, Integer level, List<FileDescription> uniques, List<FileDescription> duplicates) {
    if (level > 0) {
      if (fileDescriptions.size() == 1) {
        uniques.add(fileDescriptions.get(0));
        return;
      }
      if (fileDescriptions.size() > 0) {
        List<FileDescription> cleanCandidates = new ArrayList<FileDescription>();
        Integer largestSizeInList = 0;
        for (FileDescription fileDescription : fileDescriptions) {
          if (fileDescription.getSignatureSize() == level) {
            cleanCandidates.add(fileDescription);
          }
          if (fileDescription.getSignatureSize() > largestSizeInList) {
            largestSizeInList = fileDescription.getSignatureSize();
          }
        }
        if (cleanCandidates.size() > 0) {
          if (largestSizeInList.equals(level)) {
            uniques.addAll(cleanCandidates);
            return;
          }
           if (largestSizeInList > level) {
            duplicates.addAll(cleanCandidates);
            fileDescriptions.removeAll(cleanCandidates);
          }
        }
      }
    }

    Map<Long, List<FileDescription>> longFileDescriptionMap = new HashMap<Long, List<FileDescription>>();

    for (FileDescription fileDescription : fileDescriptions) {
      Long key = fileDescription.getSignature(level);
      List<FileDescription> fileDescriptionList = longFileDescriptionMap.get(key);
      if (fileDescriptionList == null) {
        fileDescriptionList = new ArrayList<FileDescription>();
        longFileDescriptionMap.put(key, fileDescriptionList);
      }
      fileDescriptionList.add(fileDescription);
    }

    for (List<FileDescription> fileDescriptionList : longFileDescriptionMap.values()) {
      recurseFileDescriptionList(fileDescriptionList, level + 1, uniques, duplicates);
    }
  }
 • aby sme zabránili pretečeniu zásobníka pri tejto metóde je potrebné upraviť parametre JVM, napríklad takto -Xms128m -Xmx1024m -Xss64m
 • výsledkom algoritmu sú 2 nové Listy, jeden obsahuje unikátne súbory a druhý duplicitné
 • beh programu pre veľký testovací súbor set_large.dat trvá menej ako jednu sekundu
 • pomerne ľahko by sa dal prepísať aby bežal vo viacerých threadoch

Riešenie 3 (C++):

Toto riešenie je prepisom riešenia 2 do iteratívnej podoby, teda ten istý algoritmus, ale bez rekurzie a pretože je napísaný v C++, tak opakujem aj triedu FileDescription.
class FileDescription {
private:
  string name;
  vector<unsigned int> signature;
public:
  string getName() const { return name; }
  void setName(string name) { this->name = name; }
  unsigned int getSignature(unsigned int level) const { return signature[level]; }
  void addSignature(unsigned int signature) { this->signature.push_back(signature); }
  unsigned int getSignatureSize() const { return this->signature.size(); }
};
unsigned int cleanFileDescriptions3P(list<FileDescription*>& fileDescriptions, unsigned int level, unsigned int& uniques, unsigned int& duplicates) {
  if (fileDescriptions.size() == 1) {
    uniques++;
    return 0;
  }
  if (fileDescriptions.size() > 1) {
    list<FileDescription*> toRemove;
    unsigned int largestSizeInList = 0;

    for (list<FileDescription*>::iterator iter = fileDescriptions.begin(); iter != fileDescriptions.end(); ++iter) {
      unsigned int signatureSize = (*iter)->getSignatureSize();
      if (signatureSize == level+1) {
        toRemove.push_back((*iter));
      }
      if (signatureSize > largestSizeInList) {
        largestSizeInList = signatureSize;
      }
    }
    if (toRemove.size() > 0) {
      if (largestSizeInList == level+1) {
        uniques += toRemove.size();
        return 0;
      }
      if (largestSizeInList > level+1) {
        duplicates += toRemove.size();

        for (list<FileDescription*>::const_iterator iter = toRemove.begin(); iter != toRemove.end(); ++iter) {
          fileDescriptions.remove(*iter);
        }
      }
    }
  }
  return fileDescriptions.size();
}

void calculateNumberOfUnique3P(list<FileDescription*>& fileDescriptions, unsigned int& uniques, unsigned int& duplicates) {
  unsigned int level = 0;
  map<unsigned int, list<FileDescription*> > fileDescriptionMap;
  list<list<FileDescription*> > fileDescriptionsListOfLists;

  fileDescriptionsListOfLists.push_back(fileDescriptions);

  while (!fileDescriptionsListOfLists.empty()) {
    for (list<list<FileDescription*> >::const_iterator outerListIter = fileDescriptionsListOfLists.begin(); outerListIter != fileDescriptionsListOfLists.end(); ++outerListIter) {

      for (list<FileDescription*>::const_iterator innerListIter = (*outerListIter).begin(); innerListIter != (*outerListIter).end(); ++innerListIter) {
        unsigned int key = (*innerListIter)->getSignature(level);
        fileDescriptionMap[key].push_back((*innerListIter));
      }
    }
    fileDescriptionsListOfLists.clear();

    for (map<unsigned int, list<FileDescription*> >::const_iterator mapIter = fileDescriptionMap.begin(); mapIter != fileDescriptionMap.end(); ++mapIter) {
      list<FileDescription*> fileDescriptionsPart = mapIter->second;

      unsigned int unresolvedListFlag = cleanFileDescriptions3P(fileDescriptionsPart, level, uniques, duplicates);
      if (unresolvedListFlag>0) {
        fileDescriptionsListOfLists.push_back(fileDescriptionsPart);
      }
    }
    fileDescriptionMap.clear();
    level++;
  }
}
 • výsledkom sú dve čísla a to počet duplicitných a počet unikátnych súborov
 • výkon je porovnateľný s riešením číslo 2
Záver:

Moje výsledky:
 • set_small.dat: spolu súborov 942, z toho unikátnych 851
 • set_large.dat: spolu súborov 106020, z toho unikátnych 96312
Zadávatelia úlohy výsledky nezverejnili, takže nemám možnosť si skontrolovať či som zadanie pochopil správne. Každopádne pokiaľ problém niekto riešil, určite napíšte komentár ako Vám vyšiel, prípadne aj linku na Vaše riešenie.

Čo dodať ku koncu? Netrúfam si síce povedať, že som lepší ako najlepší hackeri sveta. Ale za predpokladu, že najlepší hackeri sveta sú z Číny, som lepší ako najlepší hackeri sveta v jedení lyžičkou. :)

A čo Vy? Ste lepší ako najlepší hackeri sveta?